Tornaveu-Poètic

ALICE OSWALD, poema ‘Memorial’ (fragment) veu de BERTA GIRAUT

Del llibre MEMORIAL (Cafè Central, 2020), Traducció de Jaume Coll Mariné

El dolor és negre és fet de terra

entra per les esquerdes dels ulls

encasta un nus a la gola

quan un home veu son germà a terra

es torna boig s’acosta i ve corrent no se sap d’on

parpellejant sense mirar i és així que va morir Coó

primer va ferir Agamèmnon

després va agafar el peu rígid del germà

i el va voler arrossegar a casa i cridava

ajuda en nom dels déus que és Ifidamant

que algú m’ajudi però Agamèmnon

li va tallar el coll i ja va estar

un sol home en un sol matí va matar dos germans

va ser la seva albada i s’acaba aquí

i el llarg torn de nit a l’inframon tot just comença

Com quan dos venes volen un bosc

el de migjorn i el de llevant

tots dos estiren els braços deis arbres

i el so del corneller pell-fi fueteja amunt i avall

i roure i freixe baten junts les branques llargues

i és un mot d’un altre món

Com quan dos venes volen un bosc

el de migjorn i el de llevant

tots dos estiren els braços deis arbres

i el so del corneller pell-fi fueteja amunt i avall

i roure i freixe baten junts les branques llargues

i és un mot d’un altre món.

Traducció de JAUME COLL MARINÉ

================================================

Grief is black it is made of earth

lt gets into the cracks in the eyes

It lodges its lump in the throat

When a man sees bis brother on the ground

He goes mad he comes running out of nowhere

Lashing without looking and that was how COON died

First he wounded Agamemnon

Then he grabbed his brother’s stiffened foot

And tried to drag him home shouting

Help for god’s sake chis is Iphidamas

Someone please help but Agamemnon

Cut off his head and that was that

Two brothers killed on the same morning by the same man

That was their daylight here finished

And their long nightshift in the underworld just beginning

Like when two winds want a wood

The south wind and the east wind

Both pull at the trees’ arms

And the sound of smooch-skinned cornel whipping co and fro

And oak and ash batting long sticks together

Is a word from another world

Like when two winds want a wood

The south wind and the east wind

Both pull at the trees’ arms

And the sound of smooth-skinned cornel whipping to and fro

And oak and ash batting long sticks together

Is a word from another world

Ressenya d’Enric Umbert-Rexach a: LA LLANÇA

Ressenya de Xània Dyakonova a ARA LLEGIM

Ressenya de Valeria Melchiorre a HABLAR POESIA

Compra el llibre aquí